Profil


Založili jsme s kolegyněmi advokátní kancelář Poláček, Tryznová & Prudlová, abychom mohli klientům poskytovat co nejširší škálu služeb.
***
Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.
***
Mgr. Jan Poláček je členem Unie obhájců ČR

Mgr. Jan Poláček nabízí právní služby klientům na vysoké profesionální úrovni. Prioritou je poskytnout klientům včasnou, vhodnou a efektivní pomoc při řešení nesnadných situací ze všech oblastí práva.

Mgr. Jan Poláček poskytuje právní služby primárně z oblasti občanského, rodinného a trestního práva. V rámci občanského a rodinného práva připravujeme veškerou smluvní dokumentaci, ve sporné i nesporné agendě pak zajišťujeme zastoupení fyzických i právnických osob ve všech věcech před soudy i správními orgány České republiky. V oblasti trestního práva se soustředíme na účinnou obhajobu ve všech stádiích trestního řízení.

V odvětví obchodního práva kancelář zpracovává pro malé a střední podnikatele smluvní i korporátní dokumentaci, přičemž spolupracuje s celou řadou renomovaných advokátních kanceláří, daňových poradců atd. V oblasti obchodního práva, práva společností, občanského práva a mezinárodního práva soukromého spolupracuje především s advokátkou Mgr. Hanou Tryznovou (www.aktryznova.cz) a Mgr. Veronikou Prudlovou (www.akprudlova.cz) Právní služby poskytujeme rovněž v anglickém a francouzském jazyce.

Mgr. Jan Poláček absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V rámci své koncipientské praxe se věnoval generální praxi s důrazem na obhajobu v trestním řízení v renomovaných advokátních kancelářích pod vedením školitelů JUDr. Prokopa Beneše a JUDr. Petra Topinky.

Mgr. Jan Poláček je advokátem zapsaným v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 14237.